ROklant – door en voor gebruikers

Het gebruikersforum  ROklant  biedt een platform voor gemotiveerde actieve gebruikers van producten behorende tot de RoTotaal Suite. Dit met als doel om ervaringen uit te wisselen, producten te optimaliseren en tijdig te anticiperen op ontwikkelingen binnen de ruimtelijke ordening.

ROklant Forum

Het forum, discussies, presentaties, handleidingen, wensenoverzicht per versie en per product worden geplaatst en uitgewisseld op het forum van ROklant. Het gebruik van het forum is exclusief voorbehouden aan leden.

LinkedIn groep ROklant

Naast de website en het forum bestaat er ook een LinkedIn groep ROklant om te discussiëren en andere forumleden actuele vraagstukken voor te leggen.

De meerwaarde van ROklant volgens enkele leden…

Louis de Nijs – gemeente Den Haag:
ROklant is een forum met actieve leden die met elkaar over het gebruik van RO gerelateerde software van gedachten wisselen praten en daardoor de mogelijkheden kunnen bespreken om voor elkaar betere oplossingen te kunnen bewerkstelligen van leveranciers. Dit gezamenlijk optrekken vormt de meerwaarde ten opzichte van de een-op-een uitwisseling met de softwareleverancier.

Hans Koning – Gemeente Breda:
Door als gebruikers samen op te trekken, het gebruik van de software onderling te bespreken en te komen met wenselijk aanpassingen in deze software, kunnen we voor alle gebruikers een spreekbuis vormen richting Crotec als leverancier, die op haar beurt via een kanaal gebundeld feedback krijgt op haar software met als resultaat een beter product.

Rutger Kerstens – planROS:
De meeste gemeentes hebben eind 2009 software aangeschaft voor  het maken en opstellen van ruimtelijke plannen. Inmiddels zijn we 4 jaar verder en is er in die tijd veel veranderd. Behalve wijzigingen in de wetgeving, zijn ook de landelijke standaarden veranderd. Om die reden wordt de software constant aangepast en doorontwikkeld  en is het zaak aan de gebruikers (bronhouders) om bij te blijven. Dit is niet makkelijk, neem als voorbeeld de komst van omgevingsvergunningen, het overstappen naar SVBP2012 en het verplicht publiceren van gerechtelijke uitspraken. En binnenkort staat de nieuwe omgevingswet voor de deur. Deze veranderingen hebben invloed op het werkproces en het gebruik van de software. Dit wil je zo efficiënt mogelijk inrichten, zonder kostbare tijd te verliezen. Doe dit niet alleen, maar maak gebruik van kennis van anderen, maak gebruik van ROklant.

ROklant biedt de mogelijkheid om met andere gebruikers van deze software en Crotec zelf in contact te komen. Waarom zelf het wiel opnieuw uitvinden als elders in het land dezelfde problemen al zijn opgelost? Zie je graag aanpassingen in de software? Welke veranderingen komen er aan en hoe kunnen deze zo efficiënt mogelijk ingericht worden binnen je eigen werkproces/organisatie? Voor gemeentes is actief lid zijn bij ROklant dus cruciaal om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en in contact te komen met andere gebruikers.

De meerwaarde van ROklant volgens de leverancier…

Crotec:
Onze wereld van de ruimtelijke ordening maakt ook de komende jaren weer belangrijke ontwikkelingen door. Eigen ontwikkelingen binnen de RoTotaal suite, maar ook nieuw landelijk omgevingsbeleid dat zijn beslag gaat krijgen in de Omgevingswet. 

Ruim tweehonderd organisaties gebruiken onze software. De verschillende producten hebben een generiek karakter. Wensen van individuele klanten laten zich om die reden niet altijd vertalen naar breed gedragen aanpassingen. In dit proces achten wij een actief en betrokken gebruikersplatform met een stevige basis binnen ons klantenbestand van cruciaal belang.

Met ROklant is dan ook een lang gekoesterde wens voor een onafhankelijk en laagdrempelig platform waar gebruikers van onze software met elkaar in contact kunnen komen realiteit geworden. Door als gebruikers de dialoog met Crotec aan te gaan, wordt bijgedragen aan het optimaliseren van het gebruik en de gebruiksvriendelijkheid van de RoTotaal software. Ook stelt een actieve participatie Crotec in staat om haar producten en diensten adequaat aan te laten sluiten bij veranderingen in het vakgebied en voor het gebruik ervan in de verschillende organisaties.